top of page

תקנון האתר


1. כללי:

1.1 האתר הינו בבעלותה של לירון שטמלר והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי, הסטודיו נמצא בפרדס חנה-כרכור.

1.2 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים.

1.3 לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה, ובהנתן שגילו 18 ומעלה. 

1.4 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין לירון שטמלר אלא, אם שונו/תוקנו במסמך חתום ע"י שני הצדדים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם השימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

1.5 רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית. 

1.6 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב ללירון שטמלר שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש. 

1.7 האתר פונה לשני המינים באופן שווה והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. 


2.רכישת פריטים:

2.1 התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. לירון עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי לירון אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו וכיו"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור. 

2.2 פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי לירון שטמלר. במקרה שפריט אזל היא תעשה את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית. 

2.3 לירון שטמלר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשר כלשהו על ידה ולפיכך הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. לירון אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר. 

3.ביצוע הזמנה:

3.1 כדי שלירון תוכל לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אל לירון בדואר האלקטרוני: stamler.design@gmail.com

3.2 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי לירון להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין. 

3.3 לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית סיום תהליך הרכישה והתשלום, תועבר הזמנתך אל לירון לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק "מדיניות החזרת מוצרים" (סעיף 8 לתנאי השימוש). הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 24 שעות ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור, לא תחייב את לירון.

3.4 לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ולירון תפעל לאספקת הפריט שהוזמן. 

4. מדיניות מחירים:

המחיר בו תחויב הנו זה המצוין באתר במועד בו ביצעת את הקנייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לירון שטמלר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. 

לירון שטמלר תוכל בכל זמן נתון לבטל כל הנחה או הטבה שתינתן באתר או דרך גורם שלישי ללא הודעה מוקדמת מראש. 

הלקוח יוכל להזין או להשתמש בהטבה אחת או קופון אחד רק פעם אחת בלבד באותה רכישה.

5. אמצעי התשלום:

התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

6. פרטיות:

המידע אשר לירון מקבלת ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטייך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין.

7. אספקת המוצרים:

7.1 זמן האספקה לפריטים הנמכרים באתר באמצעות שליח (בתאום מראש) הינו 3-5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.

7.2 הפריטים השונים יסופקו באמצעות שליחים לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה (עפ"י שיקול דעתנו הבלעדי), אלא אם צוין אחרת. 

7.3 במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנך מתבקש ליצור איתי קשר בדוא"ל stamler.design@gmail.com 

8. ביטול רכישה ומדיניות החזרת מוצרים:

8.1 לירון תאשר החלפה או קבלת פריט שנרכש דרך אתר זה בלבד, על פי החלופות המפורטות להלן אך ורק במידה ולא בוצע בהם כל שימוש, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם. לצורך החזרת המוצרים, עליך ליצור קשר בכתובת המייל: stamler.design@gmail.com

8.2 פריטים שנעשו בהזמנה אישית לא ניתנים להחלפה.

8.3 החזרת פריטים אפשרית בכל אחת מהחלופות הבאות בהתאם לבחירתך: 

ביטול העסקה תמורת החזר כספי (לא כולל משלוח) - ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר עד 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. ביטול הזמנה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל לכתובת stamler.design@gmail.com. תנאי לביטול הזמנה כאמור, הינו ביטול עסקה טרם שליחת המוצר לבית הלקוח. ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל.

8.4 הפריטים היוצאים מלירון עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של לירון, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין. בהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך. 

8.5 ניתן להחזיר פריט שנרכש באתר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר לבית הלקוח ,כשהוא ארוז באריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש.

8.6 במידה והלקוח יחזיר פריט , בהתאם לתנאי ביטול העסקה , לירון תבצע החזר כספי של שווי תכשיט (לא כולל משלוח בדואר) בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר לרשותה.

8.7  לא ניתן להחזיר פריט אשר נעשה בו כל שימוש או נפגם. 

8.8 לירון שטמלר רשאית, מכל סיבה שהיא, בטרם נשלח המוצר ללקוח לבטל את העסקה. במקרה זה , תחזיר לירון ללקוח את מלוא הסכום ששולם על ידו ( כולל משלוח). 

8.9 במקרה של ביטול עסקה , על ידי לירון שטמלר או הלקוח , הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר ו / או פיצוי מעבר לקבוע לעיל כספית. 

9. הגבלת אחריות:

9.1  לירון שטמלר לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית לירון להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה. 

9.2  אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי לירון, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד. 

10. סיום ההסכם:

10.1  לירון שטמלר שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 

10.2  לירון שטמלר תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. 

10.3  לירון שטמלר תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

11. שינוי בתנאים ובהתניות:

11.1  לירון שטמלר שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. 

12.2  לירון שטמלר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות באתר ללא התראה או הודעה מוקדמת. 

לירון שטמלר עומדת לרשותך בכל שאלה או טענה באימייל: stamler.design@gmail.com
bottom of page